قدرت گرفته از وردپرس فارسی

− 8 = 1

→ بازگشت به مادر ایرونی